Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Als er iets niet goed gaat op school, kunt u daarover praten met de leerkracht. Als u behoefte hebt aan een gesprek met de directie, kan dat ook. Als u geen oplossing voor uw probleem kunt vinden met de directie, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Onze interne vertrouwenspersoon is onze intern begeleider.

Vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. Soms is het al voldoende om uw verhaal te doen. De vertrouwenspersonen hebben een speciale opleiding gevolgd en gaan vertrouwelijk om met uw klacht. Zij zullen geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn.

Meer informatie lezen over de klachtenregeling en hoe we daar op school en als Stichting Ronduit mee omgaan, klik dan hier.