Begeleiding

Met aandacht voor ieder kind!

Onze leerkrachten vinden het welzijn en welbevinden van de kinderen heel belangrijk. Ze gaan regelmatig met kinderen in gesprek om te horen hoe het met ze gaat. Als dat nodig is, wordt er ook contact gezocht met thuis. Samen kijken we dan of en wat er nodig is.

Extra ondersteuning of uitdaging
Kinderen die dat nodig hebben kunnen rekenen op extra begeleiding, ondersteuning of uitdaging. We ondersteunen op maat en gaan hierover in gesprek met het kind en thuis. Zo creëren we voor ieder kind een prettige en veilige omgeving. Onze intern begeleider coördineert de extra ondersteuning of uitdaging. We bieden verschillende soorten begeleiding:

  • ondersteuning t/m zorgniveau 3
  • begeleiding een-op-een op basis van een maatwerkplan in de klas
  • arrangementsbegeleiding
  • ondersteuningslessen
  • bovenschoolse plusklaslessen
  • NT2-ondersteuning
  • vertrouwenspersoon

Er wordt nauw samengewerkt met externe partners. Een voorbeeld van zo'n partner is Playing for Success. Playing for Success is een naschools programma voor kinderen en biedt ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Meer informatie? Klik op onderstaande button!

Playing for Success

Andere externe partners
In de school is op maandag Buro De Beweging aanwezig. Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft in het leerproces of op motorisch/sociaal- emotioneel gebied kunnen zij worden ingezet om passende begeleiding te bieden. Vanuit Buro De Beweging is zowel een fysiotherapeut als een orthopedagoog werkzaam op onze school. Op basis van de geldende hulpvraag zullen zij kinderen begeleiden.

Buro De Beweging

Ons schoolondersteuningsprofiel is te downloaden via onderstaande link.


Oudersteunpunt
Het oudersteunpunt is ontwikkeld om antwoorden te geven op veel voorkomende vragen wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte van een kind. De website geeft onafhankelijke informatie over passend onderwijs in deze regio
Lees hier meer informatie over het oudersteunpunt