Praktisch

We zijn een brede school en werken daarom veel samen met ontmoetingscentrum De Rietschoot. In de school zijn peuteropvang Schoolstraat (Klein Alkmaar) en buitenschoolse opvang Broer Konijn gevestigd. 

Meer informatie over een van onze partners?   
Klik op onderstaande buttons!

 

De Rietschoot Schoolstraat Broer Konijn

Begeleiding


Onze leerkrachten vinden het welzijn en welbevinden van de kinderen heel belangrijk. Ze gaan regelmatig met kinderen in gesprek om te horen hoe het met ze gaat. Kinderen die dat nodig hebben kunnen rekenen op extra begeleiding, ondersteuning of uitdaging. We ondersteunen op maat en gaan hierover in gesprek met het kind en thuis. Zo creëren we voor ieder kind een prettige en veilige omgeving.

Lees meer

Overstap naar het voortgezet onderwijs

Kinderen in groep 7 en 8 worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. We organiseren ieder jaar een ouderinformatieavond waarbij ouders worden geïnformeerd over de scholen in de omgeving.

Begin groep 8 krijgt een kind het voorlopige schooladvies. Het advies wordt vastgesteld op basis van werkhouding, motivatie en zelfbeeld van de leerling. Uiteraard tellen ook de CITO-resultaten vanaf groep 6 en de NIO- & IEP-eindtoets mee.
 

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

 

Kinderen, ouders en collega's die daar behoefte aan hebben, kunnen altijd contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Binnen onze school vervult de intern begeleider deze rol.

Soms kan het gebeuren dat een ouder ergens niet tevreden over is. Het is fijn als daarover in eerste instantie gesproken wordt met de directeur. We horen feedback graag en proberen daarvan te leren.
 

Lees meer