Ouderraad

Samen staan we voor plezier, sfeer en gezelligheid!

De ouderraad (OR) is een vereniging en bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers. De ouderraad zet zich in om een positieve bijdrage te leveren aan verschillende activiteiten op school. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team bijvoorbeeld vieringen en evenementen. Een school kan niet zonder de hulp en betrokkenheid van ouders. We zijn daarom erg blij dat er een actieve groep van ouders is die zich inzet voor onze school. 

De ouderraad helpt bij veel verschillende activiteiten:

  • ondersteuning bij uitstapjes en activiteiten op school
  • organiseren van en versieren van de school bij Sinterklaas en Kerst
  • helpen bij rondleidingen tijdens de Open Dagen van de school
  • en ga zo maar door...

De ouderraad int en beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden de vieringen, schoolreisjes en andere activiteiten betaald. De OR vergadert zes keer per jaar. Iedere ouder is welkom bij de reguliere OR-vergaderingen. Ook wordt er ieder jaar een jaarvergadering georganiseerd. Tijdens de jaarvergadering wordt er een samenvatting gegeven van het afgelopen schooljaar. De financiële kant van de vereniging wordt beheerd en toegelicht door de penningmeester. De ouderraad heeft geen zeggenschap over het beleid op school. Vragen hierover kunnen gesteld worden bij de directie, leerkrachten of de MR. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met de ouderraad op. De OR is te bereiken via het onderstaande emailadres.

 orzandloper@ronduitonderwijs.nl