Ouderbetrokkenheid

We vinden contact met thuis waardevol

We hechten veel waarde aan een goed contact tussen thuis en school. We organiseren hiervoor verschillende contactmomenten gedurende het schooljaar. Er zijn vier geplande ouderkindgesprekken in een schooljaar. Onze leerkrachten zijn na schooltijd altijd bereikbaar voor vragen. Extra gesprekken kunnen naar behoefte altijd worden aangevraagd. Bij de kleutergroepen wordt er bij de start van het schooljaar een ouderinformatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het schooljaar in een kleutergroep toegelicht.

Ouders worden betrokken bij het begeleiden van verschillende activiteiten (schoolreizen, theatervoorstellingen, excursies etc.). Bij de kleutergroepen zijn de ouders ook 1x per week welkom voor het begeleiden van onderwijsinhoudelijke activiteiten (bijvoorbeeld voorlezen).

Contact met thuis en het verspreiden van weekberichten/nieuwsbrieven vindt plaats via Social Schools. Wanneer uw kind op school komt, ontvangt u hiervoor de benodigde inloggegevens. Mocht u zelf uw kind willen ziekmelden, of een dokter/tandartsafspraak willen doorgeven, dan kan dit ook via Social Schools. Als uw kind bij ons op school zit, is het van belang dat u Social Schools goed volgt voor alle belangrijke informatie en mededelingen.

We hebben een actieve ouderraad (OR) en er zijn ook ouders verbonden aan de medezeggenschapsraad (MR) van de school.