Op De Zandloper

krijgt een kind de tijd om te groeien.

Welkom op De Zandloper

Wij bieden modern traditioneel onderwijs. We gaan voor plezier, veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. In een gezellig schoolgebouw omgeven door ruime schoolpleinen met veel groen hebben we oog voor ieder kind.

Plezier

Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven in het leren. We zorgen daarom dat het geleerde aansluit op de beleving en behoefte van een kind. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waardoor kinderen op een speelse wijze tot leren komen (excursie, schoolreis, projectweek, musicalpresentatie etc.).

Veiligheid

Een goede sfeer in de klas en school is essentieel. Een kind komt pas tot leren als het zich veilig voelt. We zetten daarom in op een goede groepsvorming en persoonlijk contact met onze kinderen. Het welbevinden van kinderen wordt door onze leerkrachten gemonitord. 

Persoonlijke ontwikkeling

Kinderen worden op niveau aangesproken door de inzet van digitale methodes, weektaken en eigen werkpakketten. Kinderen die dat nodig hebben wordt extra ondersteuning aangeboden, zowel in als buiten de klas. Een kind dat meer uitdaging aan kan, kan na overleg worden geplaatst in de plusklas. We vinden het tevens belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een goede wereldburger. Daarom besteden wij aandacht aan sociale vorming.

Agenda

23 februari - studiedag
24 februari - roostervrije dag
25 februari t/m 5 maart - voorjaarsvakantie

Op De Zandloper krijgt een kind de tijd om te groeien!

Aanmelden of kennismaken?

Wilt u kennismaken met onze school of heeft u behoefte aan een rondleiding? U bent van harte wekom! We laten onze school dan met trots zien en beantwoorden uw vragen graag. Ook kunt u aangeven wat u verwacht of wat uw kind nodig heeft.

Heeft u al een kind bij ons op school, maar wilt u een jonger kind aanmelden? U kunt dan het aanmeldformulier bij de leerkracht of directie ophalen. Uiteraard gaan we voordat uw kind vier jaar is bij ons op school nog in gesprek over uw kind. 

 

Vraag hier je rondleiding aan!