De Zandloper

tijd voor groei

Welkom op De Zandloper
Een veilige school voor klassikaal onderwijs in een modern jasje. De kernwaarden veiligheid, bewustzijn en ontwikkeling staan bij ons centraal. In een gezellig schoolgebouw omgeven door ruime schoolpleinen met veel groen hebben we oog voor ieder kind.

Bewustzijn

Voor ons betekent dit op een respectvolle manier omgaan met elkaar en de omgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen bewust zijn van hun eigen gedrag en hoe dit in relatie staat tot de ander. Zo gebruiken we bijvoorbeeld De plezierige klas: kinderen leren taal om zich te uiten en te zien wat voor effect dit heeft op een klasgenoot.

Veiligheid

Een goede sfeer in de klas en school is essentieel. Een kind komt pas tot leren als het zich veilig voelt. We zetten daarom in op een goede groepsvorming en persoonlijk contact met onze kinderen door De gouden weken en de methode Leefstijl. Het welbevinden van kinderen wordt door onze leerkrachten gemonitord.

Ontwikkeling

Ontwikkeling vormt voor ons het groeiproces dat kinderen doormaken op allerlei gebied: cognitief, sociaal- emotioneel, creatief en motorisch. We zetten in op het worden van zelfstandige, zelfverzekerde en verantwoordelijke individuen. Kinderen die dat nodig hebben wordt extra ondersteuning of uitdaging aangeboden, zowel in als buiten de klas. We gebruiken een leerlingvolgsysteem waarbij leergroei voor kinderen zichtbaar wordt gemaakt. Ook gebruiken we digitale methodes waardoor kinderen direct feedback zien en krijgen op hun ontwikkeling, als aanvulling van de feedback van hun leerkracht.

Agenda

27 juni            -   sportdag
19 juli             -   laatste schooldag

 

 

Op De Zandloper krijgt een kind de tijd om te groeien!

Aanmelden of kennismaken?

Wilt u kennismaken met onze school of heeft u behoefte aan een rondleiding? U bent van harte wekom! We laten onze school dan met trots zien en beantwoorden uw vragen graag. Ook kunt u aangeven wat u verwacht of wat uw kind nodig heeft.

Heeft u al een kind bij ons op school, maar wilt u een jonger kind aanmelden? U kunt dan het aanmeldformulier bij de leerkracht of directie ophalen. Uiteraard gaan we voordat uw kind vier jaar is bij ons op school nog in gesprek over uw kind. 

 

Vraag hier je rondleiding aan!