De extra's van De Zandloper

Naast ons gewone onderwijsaanbod bieden wij nog andere dingen aan die we belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze kinderen:

Brede School-activiteiten: dit zijn activiteiten die naschools worden aangeboden en waaraan kinderen tegen een kleine bijdrage kunnen deelnemen. Voorbeelden van activiteiten zijn schilderen, kleuterdans, yoga, boksen, sieraden maken, speurneuzen in de natuur enz. Ouders/verzorgers ontvangen hierover gedurende het schooljaar informatie.

Culturele activiteiten: we vinden aandacht voor cultuur en kunst belangrijk. Ieder schooljaar volgen kinderen musicallessen. De afsluiting van de lessenreeks is een musicalvoorstelling in De Rietschoot. Ook tijdens projecten op school staan thema's uit kunst en cultuur centraal. 

Plusklas: we maken gebruik van een interne en externe plusklas. Meer informatie leest u hier.

Ontdeklokaal: een onderzoekende houding van kinderen en aandacht voor expressie vinden wij heel belangrijk. Daarom hebben wij op school een ontdeklokaal ingericht. In dit ontdeklokaal worden activiteiten gedaan die te maken hebben met digitale vaardigheden, onderzoek en ontdekken, expressie en creativiteit enz. We hebben verschillende materialen beschikbaar op het gebied van digitale vaardigheden, denk bijvoorbeeld aan de beebot.

Emotiemeter: aandacht voor het kind 'als mens' vinden wij heel belangrijk. Daarom gaan wij regelmatig met kinderen in gesprek. Daarnaast checken kinderen 's ochtends en na pauzes 'in' in de klas. Op de emotiemeter mogen zij aangeven hoe zij zich voelen. Soms leidt dit tot een individueel gesprek en soms tot een groepsgesprekje. Altijd in overleg en met aandacht voor het kind. Kinderen leren van elkaar als zij over hun gevoel en hoe ze zich voelen praten. Ze leren dat alle emoties er mogen zijn. Op deze manier leren ze elkaar en de wereld nog beter kennen!

Engels: alle kinderen krijgen bij ons Engels aangeboden. In groep 1 t/m 4 wordt dit spelenderwijs aangeboden door liedjes te zingen met elkaar. In groep 5 t/m 8 gebruiken wij de methode JoinIn.