De Zandloper ...

...is een school die je ruimte biedt voor persoonlijke en cognitieve ontwikkeling binnen een sfeervolle, geborgen en stabiele omgeving,waar je zelfstandig leert van en met elkaar.
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 

Laatste nieuws

schooljaar 2015-2016

De Zandloper groeit in leerlingenaantal. De school heeft al jarenlang 10 groepen, maar vol-gend jaar wordt gestart met 11 groepen. Om alle kinderen te kunnen huisvesten, is begonnen met een interne verhuizing en verbouwing. Het huidige handarbeidlokaal is omgebouwd naar een prachtig nieuw kleuterlokaal. De inventaris van het handenarbeidlokaal is verhuisd naar de oude personeelskamer. Geen echt lokaal meer, maar wel heel veel materiaal dat gebruikt kan worden in de leslokalen. Alle teamleden pauzeren en lunchen nu in de nieuw ingerichte teamkamer in de erker naast de hoofdingang van het gebouw.

Nu het schooljaar 2015 - 2016 start met 11 groepen, zult u begrijpen dat de groepsindeling ook anders wordt. Er wordt nu gewerkt aan de herindeling en de bemensing van de groepen. Op het personele vlak gaat er ook wat verande-ren. Leerkracht van het eerste (Zandloper) uur Piet de Ruiter en adjunct directeur Jan Groene-veld gaan beiden met pensioen. Als gevolg van hun vertrek ontstaat vacatureruimte. Op dit moment vinden sollicitatiegesprekken plaats. We houden u op de hoogte.

 
Actueel

Artis

Op 21 mei vertrokken er 4 bussen vol met enthousiaste kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 naar Artis. Het werd een heerlijke, zonnige en beestachtige dag om nooit te vergeten!

 • Schoolfotograaf

  Vandaag zijn de laatste foto's gemaakt, er is de hele dag hard gewerkt door...

   
 • Leefstijl

  We starten deze week met het laatste thema van dit jaar. In dit thema staan...

   
 • Aanmelden van uw kind

  Al ouder van De Zandloper en nog een jonger broertje of zusje thuis? &...